SafeQ je přístupový systém pro tiskové a skenovací služby umožňující vyzvedávání úloh na jakémkoli zařízení pomocí např. čipové karty.

 • pohodlné řešení správy tisku
 • vysoká flexibilita
 • bohatý rozsah funkcí
 • plná kontrola a transparentnost tisku
 • úspora za tiskové náklady a snížení objemu tisků až o 30 %

Systém SafeQ je nainstalovaný na firemní server a sleduje veškeré tiskové úlohy v síti. Spravuje nejen multifunkční zařízení a síťové tiskárny, ale také místní tiskárny.

SafeQ je řešení, které ovládá a rozděluje tisk v sítích. Každá tisková úloha v síti je předána serveru SafeQ, který rozhodne, kde a zda bude dokument vytisknut. Takovou úlohu dokáže zaúčtovat, ať už na vrub jednotlivce, skupiny nebo vůči projektu.

Samozřejmostí je evidence kreditů a nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele. Každý uživatel má svůj účet, což mu přináší komfort a zároveň kontrolu nad tiskovými úlohami.

Hlavní funkce SafeQ

YSoft SafeQ Authentication – autentizace uživatele

Pohodlně na výstupním zařízení pomocí uživatelského jména a hesla, PINu nebo bezkontaktní karty, což tisk spolehlivě zabezpečuje.

YSoft SafeQ Print Roaming – tisk na libovolné tiskárně v síti

Uživatel odesílá své tiskové úlohy na jakoukoli tiskárnu na libovolném místě v síti a vyzvedává si výtisky kdekoli, kde je to potřeba.

YSoft SafeQ Reporting – sledování a účtování všech tiskových úloh

Schůdné řešení pro organizace, které chtějí v celém svém tiskovém prostředí sledovat „kdo/co/kde/kdy“.

YSoft SafeQ Chargeback – účtování poplatků, kreditní systém

Zásadní modul pro vzdělávací instituce a organizace pracující s projekty, kde musí být náklady na tisk, skenování a kopírování zpětně účtovány jejich původci.

YSoft SafeQ Management – rozšířené funkce skenování

Rozsáhlá správa skenování, včetně skenování do schránky, do domácí složky, skenování do e-mailu nebo jednotlačítkového skenování. Pokud standardní funkce nestačí, uživatelé si mohou vytvářet vlastní skenovací skripty.

YSoft SafeQ Rule-based Printing (RBP) – individuální podmínky pro každého uživatele

Správce může definovat různým uživatelům odlišná oprávnění pro tisk, například omezení barevného tisku nebo povinný oboustranný tisk.

YSoft SafeQ Mobile Print – odesílání úlohy z mobilu

Uživatel má možnost odesílat tiskové úlohy z mobilních zařízení prostřednictvím e-mailu nebo přes webovou stránku.

Připravujeme pro Vás novou verzi SafeQ v. 6, která přinese spoustu nových funkcí.

KONTAKTUJTE NÁS

  Jméno:
  Příjmení:
  Telefon:
  Email:

  Dotaz:

  preloader