Pro komplexní řízení podnikového obsahu využíváme nástroje a prostředky patřící do technologií Enterprise Content Management (ECM).

Co je možné digitalizovat

 • faktury
 • smlouvy
 • poštu
 • dokumentace (technická, jakosti (ISO), projektová)
 • formuláře
 • objednávky, žádanky

V oblasti digitalizace dokumentů nabízíme:

 • analýzu potřeb skenování a dalšího zpracování dokumentů
 • dodávku profesionálních skenerů a skenovacích programů
 • nasazení skenovacích systémů na základě potřeb zákazníka
 • podepsání dokumentů elektronickou značkou / optickou archivaci
 • vytěžování dat z naskenovaných dokumentů
 • předání naskenovaných a vytěžených dat do libovolných systémů třetích stran
 • zajištění outsourcingu skenování a vytěžování dat, pokud zákazník nechce řešit interními zdroji
 • zapojení do workflow, což umožňuje optimalizovat firemní procesy

Jednotlivé procesy digitalizace

Skenování
Vytěžování dat
Zpracování dokumentů
Archivace, export dat

Skenování:

Společnosti fyzicky archivují velké objemy papírových dokumentů, které jsou často v originální papírové podobě přemisťovány po jednotlivých pracovištích za účelem kontroly a schválení, a v případě potřeby si pracovníci musí dokument fyzicky vyhledat anebo okopírovat. Dávková digitalizace umožní rychlé převedení papírového dokumentu do elektronické podoby okamžitě po přijetí do firmy.

Důležité pro kvalitu a rychlost převodu do elektronické podoby je použití odpovídajícího dokumentového skeneru a systému pro automatickou optimalizaci obrazu. Použitá technologie provádí v okamžiku skenování obrázku vícebodovou inspekci každého dokumentu. VRS průběžně kontroluje a nastavuje správné vyrovnání, jas, kontrast a čirost zobrazení tak, aby jakékoliv nesrovnalosti byly hned opraveny a výsledné zobrazení bylo co nejčitelnější.

ScanFlow = převod tištěných dokumentů do digitální podoby

 • převod papírového dokumentu do Wordu, Excelu, PowerPointu či PDF jedním dotykem
 • jednoduchý převod dokumentů pouhým odesláním na e-mailovou adresu
 • elegantní převod papírových vizitek do formátu .vcard a jejich uložení přímo v MS Outlook nebo mobilním telefonu
 • možnost tvorby individuálních digitalizačních workflow a jejich napojení na další systémy organizace
 • automatická konverze dokumentů se zachováním právního účinku
 • příprava dokladů ke skenování, třídění
 • hromadné / průběžné skenování dokumentů

Vytěžování dat:

Pořizování dat je rutinní a ve větším objemu i namáhavá činnost. Se vzrůstající únavou se obvykle zvyšuje i chybovost, to vyžaduje další kontrolu a výsledkem je nejen namáhavá, ale i nákladná činnost.

Řešení pro vytěžování dat na bázi OCR (rozpoznání znaků v textu) umožňují tuto rutinní a namáhavou činnost minimalizovat. Dalšími používanými technologiemi jsou OCR (rozpoznávání znaků v ručně psaném textu) a OMR (rozpoznávání optické značky).

Všechny námi používané technologie umožňují řešit speciální zákaznické požadavky vývojem plug-in modulů, se kterým máme rozsáhlé zkušenosti.

ABBYY FlexiCapture = řešení pro zpracování faktur a vytěžování dat z dokumentů

 • automatické rozpoznávání a třídění dokumentů, jejich klasifikace, indexování
 • vytěžení požadovaných údajů dokumentů
 • rozpoznávání ručně psaného textu a optických značek (testy, kontrola podpisů na smlouvách)
 • podpora různých formátů dokumentů i jazykových verzí
 • pro zpracování stovek až miliónů dokumentů denně
 • validace vytěžených údajů
 • export dat
 • centrální správa a monitorování

Zpracování dokumentů a optimalizace procesů:

Zpracovávejte dokumenty rychle a hlavně efektivně.

DokoniCASE = nástroj pro elektronické zpracování a řízení oběhu dokumentů

 • okamžitý přehled o stavu Vašeho dokumentu či projektu
 • inteligentní úložiště
 • dlouhodobé uložení
 • usnadnění práce zaměstnancům
 • zrychlení a zdokonalení procesů
 • využití prakticky pro jakoukoliv agendu dokumentů
 • pracovní prostředí = jednoduché internetové prostředí

Workflow = nástroj sloužící k řízenému směrování dokumentů, informací a úkolů osobám či oddělením v rámci společnosti

Workflow je možné využívat například k vytváření a připomínkování smluv, schvalování dodavatelských faktur, hromadné distribuci interních dokumentů jako jsou směrnice apod.

 • definice cesty (oběhu) dokumentu či formuláře
 • zobrazení aktuálního stavu zpracování, sledování termínů k vyřízení, signalizace rizika při nedodržení lhůt
 • zasílání notifikací o přiděleném úkolu (e-mailem, interní hláškou systému apod.)
 • zjednodušení, zrychlení a zprůhlednění schvalovacích procesů
 • zvýšení průkaznosti a jednoznačnosti plnění jednotlivých zodpovědných osob
 • rychlejší a kvalitnější odezva na úkoly stanovené pracovníkům (eliminace časových prodlev)
 • vyšší míra zabezpečení dokumentace (dokumenty budou směrovány jen oprávněným pracovníkům)
 • eliminace ztráty dokumentu

Archivace:

V dnešní době zákon umožňuje archivovat papírové dokumenty elektronicky při splnění legislativních požadavků. Naše řešení tyto požadavky splňují.

Form Server = řešení pro práci s digitálními dokumenty, dlouhodobý digitální archiv

 • dokumentový server pokrývající celý životní cyklus dokumentu
 • zajištění elektronické archivace dle platné legislativy
 • bezpečné uložení elektronických dat
 • workflow server flexibilně řídí průběh procesů organizací
 • plná podpora elektronického podpisu/značky a časových razítek
 • export dat, jejich integrace do dalších systémů (ERP, DMS,…)

KONTAKTUJTE NÁS

  Jméno:
  Příjmení:
  Telefon:
  Email:

  Dotaz:

  preloader