Krok za krokem zformujeme řešení přizpůsobené specifikům Vaší práce. Analýza současného stavu a propracovaná strategie postupu vedou k tomu, aby navržené řešení odpovídalo Vašim potřebám.

Využijte naši analýzu tiskových nákladů OPS (Optimized Print Services). Díky této důkladné analýze společně zjistíme:

 • optimální tisková a kopírovací zařízení
 • systém (kompletní) správy těchto zařízení
 • financování tiskového řešení
 • optimální náklady

All-in koncepce - Služba OPS je založena na komplexním pojetí konzultace. KASRO OPS analýza přináší příležitost pro razantní zvýšení efektivity tiskového systému. K dosažení tohoto cíle předkládá OPS návrh na optimální nastavení systému, procesů a zvolených služeb spolu s kalkulací nákladů na výtisk stránky zahrnující pořízení, údržbu, servis a spotřební materiál.

1. Úvodní rozhovor

 • představení služby Kasro OPS
 • nezávazná informace o hlavních výhodách optimalizace tisku
 • možnost prezentace vzorové analýzy pro praktickou představu
 • v případě zájmu zahájení analýzy současného tiskového řešení
 • určení základních potřeb a požadavků při práci s tiskovinami
 • plán časového harmonogramu analýzy

2. Detailní analýza a zjištění možných úspor

 • fyzická analýza aktuálního tiskového řešení, celkových nákladů na tisk i jejich složek
 • posouzení stavu a vytíženost tiskových zařízení
 • předběžné stanovení rezerv a možností úspor
 • zjišťování skutečných potřeb uživatelů

3. Konzultace návrhu a specifikace představ klienta

 • seznámení klienta s výsledky analýzy
 • porovnání výsledků s konkrétními požadavky a potřebami
 • prezentace prvotního návrhu
 • projednání všech oblastí, do kterých se promítne nové optimální řešení tiskového systému, včetně nových, dosud neužívaných služeb

4. Vypracování optimálního návrhu tiskového systému

 • návrh optimálního řešení tiskového systému, který bude vycházet z možností současného tiskového řešení a zároveň zohlední všechny požadavky klienta
 • přesné vyčíslení tiskových nákladů
 • seznam a rozmístění vhodných tiskových zařízení
 • postup a časový harmonogram implementace nového tiskového systému

5. Prezentace optimálního řešení a jeho efektů

 • detailní seznámení s optimálním řešením tiskového systému
 • vyčíslení úspor i dalších přínosů včetně zefektivnění pracovních postupů
 • zjednodušení správy a zvýšení bezpečnosti tisku
 • prezentace zjištěných závěrů ohledně současného stavu a návrhů na optimalizaci systému
 • seznámení s efektivním tiskovým systémem včetně optimálního systému financování

6. Implementace optimálního tiskového systému

 • implementace nového tiskového systému ve sjednaném režimu
 • efektivní zaškolení vybraných pracovníků
 • nabídka dalších flexibilních možností budoucí spolupráce

Jednou ze zajímavých služeb firmy Kasro pro pohodlné ovládání tiskového stroje je produkt SafeQ.